Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/serialib/public_html/model/series.php on line 24

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/serialib/public_html/model/series_genres.php on line 49
Защитеност на данните - Сериали.БГ
Вход Регистрация
Защитеност на данните
Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате Seriali.bg, се записват и анализират техническите данни за Вашия достъп, като например IP адреса Ви; информация за интернет браузъра, който използвате; датата и часа на всяко посещение.

Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас, с цел да подобрим съдържанието, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Личните данни, които Seriali.bg получава при регистрация, се използват единствено за обслужване на потребителите. Тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Информацията, която потребителите доброволно попълват на профилната си страница, е общодостъпна и видима за останалите потребители.Изтриване на лични данни

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.